Ceník táborů 2023

Příměstský tábor: 2900 Kč, při platbě celé částky do 31.5.2023 -> 2700 Kč/dítě 

Přespávací tábor: 3900 Kč, při platbě celé částky do 31.5.2023 -> 3700 Kč/dítě 

Ceny jsou uvedeny včetně stravy.

Platbu je nutné provést nejpozději 7 dní před začátkem tábora. Pokud tak nebude provedeno, nebudeme s účastí dítěte na táboře počítat (pokud se nedohodneme jinak – je nutné s námi komunikovat). V tomto případě záloha ve výši 1000 Kč propadá, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud je dohodnuto jinak je účtován manipulační poplatek 300 Kč.

Přihláška se stává ze strany provozovatele závaznou až po zaplacení zálohy minimálně 1000 Kč. (Preferujeme však platbu celé částky najednou.)

Storno podmínky

Nárok na vrácení platby za tábor nevzniká, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek:

  • účast byla zrušena později než 7 dní před začátkem tábora 1)
  • pobyt byl ukončen v průběhu tábora na vlastní požadavek nebo požadavek rodiče 1)
  • pobyt byl ukončen na základě závažného porušení provozního řádu či nesplnění podmínek účasti

 

Nárok na vrácení celé zaplacené částky vzniká, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek:

  • tábor byl zrušen z naší strany (např. nedostatečný počet dětí) 2) 3) 
  • účast na táboře zrušíte nejpozději 1.6.2023 2)

 

Pokud dojde ke zrušení účasti po zaplacení zálohy později než 1.6.2023 a dříve než 7 dní před začátkem tábora, vzniká nárok na vrácení zaplacené částky nad výši zálohy 1000 Kč. 1) 2)

 

1) Výjimkou z výše uvedených podmínek je doložení nemoci lékařem nebo sehnání náhradníka. Tuto výjimku je možné aplikovat i v průběhu tábora (bude vrácena poměrná částka za dobu absence).

2) Daná částka bude vrácena do 7 dnů od zrušení účasti/tábora.

3) O nedostatečném počtu dětí bychom vás informovali nejpozději 30 dnů před začátkem tábora.

Důvody storno poplatků vycházejí z nutnosti objednat a zaplatit služby s táborem spojené apod.