Ceník táborů 2022

Příměstský tábor: 2700 Kč/dítě

Přespávácí tábor: 3700 Kč/dítě

Ceny jsou uvedeny včetně stravy.

Platbu je nutné provést nejpozději 7 dní před začátkem tábora. Pokud tak nebude provedeno, nebudeme s účastí dítěte na táboře počítat (pokud se nedohodneme jinak – je nutné s námi komunikovat). 

V tomto případě záloha propadá, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud bude dohodnuto jinak je účtován manipulační poplatek 300 Kč/dítě

Přihláška se stává ze strany provozovatele závaznou až po zaplacení zálohy 1000 Kč.

Storno podmínky

Nárok na vrácení platby za tábor nevzniká, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek:

  • pobyt byl ukončen v průběhu tábora na vlastní požadavek nebo požadavek rodiče 1)
  • pobyt byl ukončen na základě závažného porušení provozního řádu či nesplnění podmínek účasti
  • účast byla zrušena později než 7 dní před začátkem tábora 1)

Nárok na vrácení celé zaplacené částky vzniká, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek:

  • tábor byl zrušen z důvodu vládních nařízení 2)
  • tábor byl zrušen z jiného důvodu z naší strany (např. nedostatečný počet dětí) 2) 3) 
  • účast na táboře zrušíte nejpozději 1.6.2022 2)

Pokud dojde ke zrušení účasti později než 1.6.2022 a dříve než 7 dní před začátkem tábora, vzniká nárok na vrácení zaplacené částky nad výši zálohy 1000 Kč. 1) 2) 

Pokud dojde ke zrušení účasti před zaplacením zálohy, nebude účtováno nic.

 

1) Výjimkou z výše uvedených podmínek je doložení nemoci lékařem nebo sehnání náhradníka. Tuto výjimku je možné aplikovat i v průběhu tábora (bude vrácena poměrná částka za dobu absence).

2) Daná částka bude vrácena do 7 dnů od zrušení účasti/tábora.

3) O nedostatečném počtu dětí bychom vás informovali nejpozději 30 dnů před začátkem tábora.

Důvody storno poplatků vycházejí z nutnosti objednat a zaplatit služby s táborem spojené apod.