Podmínky účasti na táboře 

Od účastníka tábora je očekáváno:

  • základní samostatnost (hygiena, dojít si na wc, najíst se, schopnost vyhodnotit vhodné oblečení)
  • schopnost přespání bez rodičů či nutnosti neustálé přítomnosti dospělé osoby (dítě by mělo mít za sebou kladnou zkušenost přespání alespoň u prarodičů či jiných příbuzných)
  • alespoň základní komunikační schopnosti (tj. říct si o pomoc, pokud některou aktivitu nezvládne samostatně)
  • základní finanční gramotnost (v případě, že obdrží vlastní kapesné)

Podepsáním přihlášky na tábor rodič potvrzuje, že 

  • zvážil, zda dítě splňuje podmínky nebo se o tom poradil s vedoucím tábora
  • bere výše uvedené podmínky na vědomí
  • v případě velmi výrazného nesplnění podmínek si vyhrazujeme právo na vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení zaplacené ceny tábora – viz storno podmínky